دربـاره مـن

مسیح ای که از کلاس اول دبیرستان رو پای خودش بوده با هزاران شکست و تجربه 15 سال تجربه خودشو میخواد برای تو بازگو کنه که دیگه راه های اونو نری و به هدف یکه میخوای سریع تر برسی . 
از یک دفتری شروع کردم که فقط میز خودم جا میشد و و قتی مشتری میومد جایی کم بود برای نشستنش . 

about-us